Hoppa till innehåll

Vår tjänst

Vi erbjuder företagsrådgivning inom följande områden:

Affärsutveckling
 • Med vårt erbjudande inom affärsutveckling kan vi hjälpa er att hitta nya marknader, öka leveranskapaciteten och vidareutveckla verksamheten.
 • Vi hjälper er att på ett strukturerat sätt identifiera utmaningar och lösningar för att ert företag ska kunna växa. Det kan röra sig om hur ni ska öka försäljningen, hitta nya marknader, öka leveranskapaciteten, vidareutveckla erbjudandet/verksamheten, organisera er verksamhet samt utveckla ert hållbarhetsarbete.
 • Tillsammans kommer ni att ringa in och fokusera på de områden som kan skapa tillväxt i just ert företag. Ibland går det rasande fort, ibland lite långsammare. Oavsett ditt företags hastighet kommer vi att finnas med under alla steg på vägen. Inte nog med detta – vår affärsutveckling är dessutom helt kostnadsfri.
 • Vi använder ett frågeformulär och en modell för att strukturera vårt stödarbete kring era frågor om affärsutveckling.
Kapital & finansiering
 • Med hjälp av en modell får vi insikt och förståelse för företagets verksamhet och utmaningar, samt hur en lämplig finansiering bör utformas.
 • Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att hitta rätt finansiering för att kunna växa. Vi använder en strukturerad modell i syfte att få en djupare förståelse för företagets verksamhet, utmaningar och den marknad som företaget verkar inom. Vi gör också en analys av hur en lämplig finansiering bör utformas.
 • Ni kanske behöver företagslån eller ytterligare investerare för att kunna växa. Det kan röra sig om kapital från affärsänglar, professionella investerare (VC) och från olika EU-fonder och myndigheter.
 • Vårt mål är att tillsammans med er ta fram en plan för hur företaget kan finansieras hållbart och långsiktigt.
Rekrytering
 • Vi hjälper er förenkla rekryteringsprocessen med vår kompetenskartläggning.
 • Vi vet att det tar tid att identifiera och attrahera rätt personal. Om ni söker kvalificerad kompetens inom till exempel bristyrken kan vi hjälpa er med det genom bland annat kompetenskartläggning. 
 • Vi har lång erfarenhet av rekrytering och hjälper er att utforma kompetensprofiler samt att nå ut med ert jobberbjudande. Vi är ert bollplank vid utvärdering av kandidater samt hjälper till med kontakter. Vid en eventuell process med Arbetsförmedlingen är vi också tillgängliga med stöd om det skulle vara aktuellt. Vi är er “headhunter” för att identifiera och attrahera rätt personal till ert företag.
Ledarskap & organisation
 • Förändringar i verksamheten kan skapa osäkerhet – vi hjälper er att bygga en grund för att organisationen ska anpassa sig på bästa sätt.
 • En tillväxtresa innebär ofta stora förändringar. Förändringar i verksamheten och i affären kan skapa osäkerhet hos ledning och medarbetare kring vilken kompetens och vilket ledarskap organisationen behöver framåt.
 • Vi hjälper företag att skapa en hållbar och dynamisk grund för att personal och organisation snabbare ska kunna anpassa sig till förändringar i både företaget och på den marknad företaget är verksamt inom.
Hållbarhet
 • Våra förbättringsförslag är alltid kopplade till er affärsstrategi med syfte att skapa såväl ekonomisk hållbarhet som att främja ett positivt miljöavtryck.
 • Vi hjälper er att analysera ert nuvarande hållbarhetsarbete samt identifiera förbättringsmöjligheter.
 • Vi kopplar alltid våra förbättringsförslag till er affärsstrategi i syfte att skapa både en ekonomisk hållbarhet och främja ett positivt miljöavtryck.
 • Ett förbättrat hållbarhetsarbete bidrar till att stärka företagets förmåga att utvecklas och att attrahera rätt kompetens och finansiering i form av lån och/eller kapital.
 • Vi hjälper dig också med processen att förberedda ditt företag för ISO certifieringar. ISO står för Internationella Standardiserings Organisationen. En certifiering kan innebära stora fördelar för ditt företag. Till exempel ökad kundnöjdhet, starkare varumärkeskännedom, effektiviserat arbetssätt och ökad konkurrenskraft.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.