Hoppa till innehåll

Våra konsulter

Erfaret nätverk

NGO Factory förfogar över ett stort nätverk av mycket erfarna konsulter över hela Sverige. Här presenterar vi ett urval.


Rodrigo Garay (MBA)

Har arbetat i mer än 20 år som impact entreprenör och har haft ledande befattningar i företag och organisationer. Rodrigo är grundare till fyra bolag och två stiftelser och är också senior föreläsare vid Jönköpings Handelshögskola i frågor om entreprenörskap och hållbarhet.

Rodrigo kombinerar en teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet av entreprenörskap. Har varit företagsrådgivare i mer än 15 år och arbetat inom många olika branscher och länder. Han har också erfarenhet av arbete i den kommunala sektorn, som Näringslivschef i både Norrtälje och Nynäshamns kommun. Därmed kan Rodrigo stödja företag i frågor som berör etableringar, näringslivsfrågor och tillståndsärenden.

Under sin tid som impact entreprenör har han lyckats attrahera mer än 100 miljoner kronor i investeringar och stöd till företag och organisationer.

Rodrigo har en civilekonomexamen från Umeå Universitet, en Master i företagsadministration från Warwick universitet i England och en Master i kommunikation från City Universitetet i Stockholm.

Nelly Andersson (Bsc, MD)

Välkänd inom näringslivet tack vare sin stora passion för arbete med frågor rörande inkludering. Har tidigare även arbetat i ledande position inom såväl den offentliga som privata sektorn med lång erfarenhet av samarbete med näringslivet. 

Nelly utvecklade sin omställnings- och matchningskarriär i USA. Har jobbat i Spanien, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Sydamerika med utveckling av internationell rekrytering och bemanning för stora globala företag inom sjukvård, Life Science, Data Science och industribranschen.

Åke Nylén

Affärsutvecklingscoach med fokus på tillväxtfrågor, lansering av produkter och tjänster, kundbearbetning och marknadsutveckling – såväl inhemskt som internationellt. Har i ledande befattning verkat inom större organisationer (British Telecom, Telia, DuPont, Novell), liksom på medelstora och start-up-bolag.

Därutöver har Åke mångårig utlandserfarenhet (UK, Holland, Frankrike), där han varit med om att starta upp verksamheter, lanserat produkter över hela Europa, etablerat säljkanaler samt drivit samarbete och förhandling med återförsäljare och partners.

Göran Carlsson

Har mer än 40 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Han har arbetat i såväl linje- som företagsledande befattningar inom bl.a. ABB Financial Services, Royal Philips Electronics, PWC, Exportkreditnämnden och Deutsche Leasing. Göran har en bred erfarenhet inom finansiering och försäkring. Är resultatorienterad och har lätt att kommunicera med och motivera medarbetare.

Ulf Dubois

Har en mångårig och bred erfarenhet från företagsledning och affärsutveckling samt marknadsföring och försäljning inom små och medelstora bolag, både inom Sverige och internationellt – primärt i Europa och Nordamerika. Älskar att jobba med människor och har en speciell passion för kundkommunikation och försäljning.

Peter Åberg

Är stjärnsäljare och organisationsexpert som gjort karriär på att ”vända” och sätta fart på de mest väsensskilda verksamheter; verkstadsindustri, vård, läkemedel, skola, kommunala och privata energibolag. Ledar- och hållbarhetsexpert med ISO-certifieringar för kommunala bolag. En av ALMIS hållbarhetsexperter i Sverige samt FN-Stockholms ordförande med stöd till hållbara företagslösningar.

Yankuba Daffeh

Tidigare anställd på Science Park i Jönköping med lång erfarenhet inom affärsutveckling och innovation. Yankuba har arbetat med att planera och genomföra olika typer av events och workshops för att informera och inspirera kring entreprenörskap kopplat till att lösa olika typer av samhällsutmaningar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.